Ubersuggest มีประโยชน์ต่อบทความ SEO อย่างไรบ้าง

Ubersuggest มีประโยชน์ต่อบทความ SEO อย่างไรบ้าง

Ubersuggest คือ โปรแกรมที่ช่วยในการผลิตบทความ SEO ที่มีคุณภาพตามที่ Google กำหนด เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ keyword เดียวกันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Ubersuggest ยังมีการระบบการเก็บรวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ทำเว็บไซต์นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อต่อยอดให้การสื่อสารบทความ SEO ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มาทำความรู้จักกับ Ubersuggest

Ubersuggest เป็นโปรแกรมที่คิดค้นโดยนักการตลาดชื่อ Neil Patel ซึ่งในยุค 2020 ได้รับความนิยมใช้และบอกต่ออย่างแพร่หลาย เพราะหลังการทำเจ้าของเว็บไซต์จะสังเกตได้ว่า อันดับ SEO ดีขึ้น เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในหน้าต่างหน้าแรกของ Google บ่อยขึ้น Ubersuggest ได้รับความสนใจจากผู้ทำเว็บไซต์ SEO ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพราะที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มาก และใช้ได้กับการเลือก keyword ที่คนสืบค้นใน Google ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีการวิเคราะห์ว่า คนไทยผู้ใช้งาน Google เพื่อหาข้อมูล โดยเฉพาะกลุ่มอายุช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน 18-25 ปี จะนิยมใช้ keyword ภาษาไทยในการหาร้านค้า เช่น ใช้คำว่า เครื่องสำอาง ผิวขาวกระจ่างใส มากกว่าการใช้คำว่า Whitening Cream หรือการหาชื่อ ร้านดอกไม้ออนไลน์ ร้านดอกไม้รับปริญญา มากกว่าการใช้คำว่า Flower Shop Online เป็นต้น

Ubersuggest จึงเป็นเหมือนเลขาที่ช่วยให้ผู้คิดบทความ SEO เลือกคำได้เหมาะสม สื่อสารได้ตรงใจผู้อ่านยิ่งขึ้น โดย Ubersuggest สามารถที่จะแสดงค่าสถิติที่ผู้ทำเว็บไซต์ SEO เลือก keyword เพื่อการคิดส่วนหัวข้อ (title) ส่วนบทย่อ (meta-description) และเนื้อหา (content) ได้ ดีขึ้น ดังนี้

ค่า search volume

เป็นตัวเลขที่แสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันของ keyword หนึ่ง ๆ การเลือกใช้ keyword ที่มีค่านี้สูง ก็เท่ากับโอกาสที่บทความจะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการมากขึ้น

ค่า search difficulty

แสดงถึง อำนาจในการแข่งขันของ keyword หนึ่ง ๆ ที่จูงใจให้คนคลิกเข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์มากกว่าคำอื่น ๆ ควรเลือกคำที่มีค่านี้สูง เพราะบทความจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก

ค่า paid difficulty

เป็นค่าตัวเลขที่เหมาะกับคนที่สนใจทำการตลาดให้เว็บไซต์แบบโฆษณา หรือทำ SEM (search engine marketing) เพราะถ้าเลือกคำที่มีค่านี้สูงจะมีโอกาสผลิตบทความที่คุ้มค่ากับการโฆษณามากขึ้น เป็นคำที่คนสนใจมาก และช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า Ubersuggest เป็นตัวช่วยที่ทำให้การเลือกใช้ keyword SEO ของทุกเว็บไซต์เหมาะสมยิ่งขึ้น เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้คนทำเว็บไซต์ SEO ยุคใหม่สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ฟรีตัวนี้มาทดลอง และศึกษาวิธีการใช้งานให้คุ้มค่า เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนทางธุรกิจ และยังได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น

มาทำความรู้จักกับ Ubersuggest