Ubersuggest มีประโยชน์ต่อบทความ SEO อย่างไรบ้าง

Ubersuggest มีประโยชน์ต่อบทความ SEO อย่างไรบ้าง

Ubersuggest คือ โปรแกรมที่ช่วยในการผลิตบทความ SEO ที่มีคุณภาพตามที่ Google กำหนด เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ keyword เดียวกันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Ubersuggest ยังมีการระบบการเก็บรวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ทำเว็บไซต์นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อต่อยอดให้การสื่อสารบทความ SEO ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มาทำความรู้จักกับ Ubersuggest

Ubersuggest เป็นโปรแกรมที่คิดค้นโดยนักการตลาดชื่อ Neil Patel ซึ่งในยุค 2020 ได้รับความนิยมใช้และบอกต่ออย่างแพร่หลาย เพราะหลังการทำเจ้าของเว็บไซต์จะสังเกตได้ว่า อันดับ SEO ดีขึ้น เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในหน้าต่างหน้าแรกของ Google บ่อยขึ้น Ubersuggest ได้รับความสนใจจากผู้ทำเว็บไซต์ SEO ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพราะที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มาก และใช้ได้กับการเลือก keyword ที่คนสืบค้นใน Google ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีการวิเคราะห์ว่า คนไทยผู้ใช้งาน Google เพื่อหาข้อมูล โดยเฉพาะกลุ่มอายุช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน 18-25 ปี จะนิยมใช้ keyword ภาษาไทยในการหาร้านค้า เช่น ใช้คำว่า เครื่องสำอาง ผิวขาวกระจ่างใส มากกว่าการใช้คำว่า Whitening Cream หรือการหาชื่อ ร้านดอกไม้ออนไลน์ ร้านดอกไม้รับปริญญา มากกว่าการใช้คำว่า Flower Shop Online เป็นต้น

Ubersuggest จึงเป็นเหมือนเลขาที่ช่วยให้ผู้คิดบทความ SEO เลือกคำได้เหมาะสม สื่อสารได้ตรงใจผู้อ่านยิ่งขึ้น โดย Ubersuggest สามารถที่จะแสดงค่าสถิติที่ผู้ทำเว็บไซต์ SEO เลือก keyword เพื่อการคิดส่วนหัวข้อ (title) ส่วนบทย่อ (meta-description) และเนื้อหา (content) ได้ ดีขึ้น ดังนี้

ค่า search volume

เป็นตัวเลขที่แสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันของ keyword หนึ่ง ๆ การเลือกใช้ keyword ที่มีค่านี้สูง ก็เท่ากับโอกาสที่บทความจะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการมากขึ้น

ค่า search difficulty

แสดงถึง อำนาจในการแข่งขันของ keyword หนึ่ง ๆ ที่จูงใจให้คนคลิกเข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์มากกว่าคำอื่น ๆ ควรเลือกคำที่มีค่านี้สูง เพราะบทความจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก

ค่า paid difficulty

เป็นค่าตัวเลขที่เหมาะกับคนที่สนใจทำการตลาดให้เว็บไซต์แบบโฆษณา หรือทำ SEM (search engine marketing) เพราะถ้าเลือกคำที่มีค่านี้สูงจะมีโอกาสผลิตบทความที่คุ้มค่ากับการโฆษณามากขึ้น เป็นคำที่คนสนใจมาก และช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า Ubersuggest เป็นตัวช่วยที่ทำให้การเลือกใช้ keyword SEO ของทุกเว็บไซต์เหมาะสมยิ่งขึ้น เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้คนทำเว็บไซต์ SEO ยุคใหม่สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ฟรีตัวนี้มาทดลอง และศึกษาวิธีการใช้งานให้คุ้มค่า เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนทางธุรกิจ และยังได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น

มาทำความรู้จักกับ Ubersuggest

Ubersuggest มีอะไรน่าสนใจที่คนทำเว็บไซต์ SEO ต้องรู้

Ubersuggest มีอะไรน่าสนใจที่คนทำเว็บไซต์ SEO ต้องรู้

Ubersuggest เป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ทำเว็บไซต์ SEO ให้เห็นพัฒนาการและจุดอ่อนของตัวเองในระหว่างขั้นตอนการทำ SEO ที่ต้องมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่ Google กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

หากทำ SEO ได้ดี จะช่วยให้เว็บไซต์นั้น ถูกแสดงผลในหน้าแรกอันดับต้น ๆ เมื่อมีการพิมพ์ค้นหาด้วย keyword หนึ่ง ๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจออนไลน์ได้ยิ่งขึ้น

Ubersuggest เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก https://neilpatel.com/ubersuggest/ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ให้ความเห็นว่าเหมาะกับการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม SEO ให้เว็บไซต์ธุรกิจทุกประเภท

เพราะระบบการทำงานออกแบบมาดี ให้สามารถประมวลผลได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษใน keyword ที่ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านสินค้าสุขภาพ แฟชั่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ อุปกรณ์ไอที ฯลฯ

Ubersuggest ถูกสร้างมาเพื่อช่วยผู้ทำเว็บไซต์ SEO ใน 3 ด้าน คือ

ช่วยในการหา keyword ที่ดีที่สุด keyword สำคัญกับการคิดหัวข้อและรายละเอียดในบทความ Ubersuggest จะแสดงค่าสถิติที่จำเป็น เช่น อัตราการค้นหาคำสำคัญต่าง ๆ ใน 1 เดือนและมีการระบุนิยามว่า ให้รู้ว่าคำที่นิยมมาก (High) หรือนิยมน้อย (Low)

นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงประสิทธิภาพในการแข่งขันของ keyword ให้คุณดูได้ว่า เมื่อใช้ในการผลิตบทความแล้ว จะดึงดูดคนอ่านให้คลิกเข้ามาได้มากน้อยเพียงใด

ใช้วิเคราะห์ค่า traffic ในการเข้าชมในเว็บไซต์ เพียงเจ้าของเว็บไซต์ใส่โดเมนและเลือกประเทศของกลุ่มคนเป้าหมาย หลังจากนั้น กดคำว่าค้นหา ระบบของ Ubersuggest จะแสดงให้เห็นถึงว่า แต่ละเดือนมีสัดส่วนการคลิกเข้ามาชมมากน้อยเพียงใด โดยเป็นเฉพาะสถิติจาก organic SERPs ที่มาจากการจัดอันดับ SEO โดยตรง ไม่นับรวมส่วน Paid SERPs ที่มาจากการจ้างโฆษณา จึงทำให้เห็นตัวเลขที่เปรียบเทียบผลการทำ SEO ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ระบบจะมีคำกำกับเป็นนิยมว่า ยอดเยี่ยมหรือ Great หากมีค่า traffic สูง ให้คุณได้มั่นใจด้วย แต่หากค่า traffic น้อย ระบบจะมีส่วนวิเคราะห์แนะนำให้แก้ไขอย่างตรงจุด

ใช้เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ SEO หลังจากใส่ชื่อโดเมนแล้ว ให้คลิกปุ่มวิเคราะห์ SEO จะแสดงให้เห็นว่าส่วน on- page SEO และ off-page SEO ที่ทำสะสมข้อมูลมาเรื่อย ๆ ของเว็บไซต์คุณได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่

ทั้งยังมีการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ในการแข่งขันทางธุรกิจในมุมมองของระบบ algorithm ให้ดูด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกี่ดาวและควรต้องเร่งแก้ไขในจุดใดบ้าง

จะเห็นได้ว่า Ubersuggest เป็นตัวช่วยในการทำ SEO ที่ดีจึงไม่น่าแปลกใจที่คนทำเว็บไซต์มืออาชีพ จะศึกษาการใช้โปรแกรมตัวนี้และนำไปต่อยอด เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

Ubersuggest ถูกสร้างมาเพื่อช่วยผู้ทำเว็บไซต์ SEO