หลักพื้นฐานในการทำ SEO มีอะไรบ้าง

หลักพื้นฐานในการทำ SEO มีอะไรบ้าง

ในอดีตการทำเว็บไซต์เป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ ต่าง ๆ ทำให้น้อยคนนักที่จะสามารถมีเว็บไซต์ของตัวเองได้ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่การทำเว็บไซต์กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็สามารถมีได้ เพราะมีผู้ให้บริการเว็บไซต์ฟรีมากมาย เช่น WordPress, Wix, lnwshop, MakeWebEasy ฯลฯ จากนั้นก็ซื้อชื่อโดเมนเนมที่ต้องการและเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง ก็ทำให้มีเว็บไซต์ตามต้องการได้แล้ว โดยสามารถศึกษาวิธีการทำได้จากอินเทอร์เน็ต

แม้ว่าการสร้างเว็บไซต์จะเป็นเรื่องง่าย แต่การทำให้เว็บไซต์ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เทคนิค SEO (Search Engine Optimization) เข้าช่วย โดยพื้นฐานในการทำ SEO มี 2 ส่วนดังนี้

พื้นฐานในการทำ SEO

On-page เป็นการทำให้หน้าเว็บไซต์มีความสนใจ ประกอบไปด้วย

– Keyword แน่นอนว่าการทำเว็บไซต์อะไรสักอย่างจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นจะเห็นเว็บไซต์ได้ต่อเมื่อมีการแสดงขึ้นมาบนแหล่งที่เห็นได้ชัด ดังนั้นการเลือก Keyword ที่ดี คือ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน อัตราการแข่งขันน้อยย่อมทำให้เว็บไซต์มีอัตราการถูกมองเห็นบน Search Engine มากขึ้น โดย Keyword ที่ดีสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ Keyword Suggestion ต่าง ๆ ที่มีทั้งแบบฟรีและเสียค่าบริการ

– คุณภาพของ Content เป็นการนำ Keyword ดีมาทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ หรือ Content ดี ๆ ให้กับผู้ใช้งาน ทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การเขียนบทความ SEO เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์

– ความสม่ำเสมอของการทำ Content แม้ว่า Content หรือ บทความ SEO จะมีคุณภาพแต่หากไม่ได้อัปโหลดเป็นประจำสม่ำเสมอก็อาจทำให้เว็บไซต์ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร

Off-page เป็นการแนะนำเว็บไซต์ของคุณผ่านเว็บไซต์อื่น (Backlink) เช่น การให้ความรู้ เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ บนเว็บบล็อกต่าง ๆ และแนบ URL ของเว็บไซต์คุณเอาไว้ เป็นต้น ทั้งนี้การทำ Backlink ที่ดี ไม่ควรกระทำการดังต่อไปนี้

Spam บทความซ้ำ ๆ โดยแนบ Backlink เว็บไซต์เอาไว้ แม้บทความนั้นจะเป็นบทความคุณภาพแต่การโพสต์บทความซ้ำ ๆ อาจทำให้ Search Engine จะมองว่าเว็บไซต์ของคุณไม่มีคุณภาพและจงใจก่อกวนบนอินเทอร์เน็ต ทำให้เว็บไซต์ตกอันดับได้

การโพสต์บทความโดยใส่ Backlink เอาไว้ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น บทความสุขภาพแต่โพสต์ลงเว็บไซต์เกี่ยวกับ IT เป็นต้น

การแลกลิงก์กับเว็บไซต์อื่นที่มากเกินไปทำให้เว็บไซต์กลายเป็นเว็บที่ไม่มีคุณภาพและ Search Engine ลดอันดับของเว็บไซต์ลง

การทำบทความไม่มีคุณภาพ คือ การทำบทความที่มนุษย์อ่านไม่เข้าใจ เช่น การพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขไปเรื่อย โดยที่ข้อความนั้นไม่ได้เป็นสูตรคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ก็ทำให้เว็บไซต์โดนแบนจาก Search Engine ได้เช่นกัน

โดยสรุปแล้วพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ควรเริ่มที่การทำ Content หรือบทความที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นั่นเอง

พื้นฐานในการทำ SEO