ปรับคอนเทนต์ให้โดนใจ search intent keywords

search intent keywords

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine อย่าง Google, Bing หรือ Social media ต่าง ๆ ซึ่งการทำคอนเทนต์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้แต่เราจะรู้ได้ยออย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายกำลังมองหาอะไรอยู่ ?

search intent keywords คือ วัตถุประสงค์ในการค้นหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง Google ให้ความสำคัญมากขึ้นเพื่อพัฒนาการนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงใจผู้ใช้งานมากที่สุด โดย Google ได้แบ่งประเภทของ search intent keywords ออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. การค้นหาข้อมูล (Informational intent) สำหรับการค้นหาประเภทนี้เป็นการค้นหาเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมักจะใช้คำค้นหาที่ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เช่น วิธี, เทคนิค, คืออะไร หรือสำคัญอย่างไร เป็นต้น
  2. การค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง (Navigational intent) เมื่อได้รับข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานมักจะเริ่มกระบวนการค้นหาเว็บไซต์ บล็อก หรือเพจที่มีผู้ใช้งานให้ความไว้ใจ หรือเชื่อใจเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการค้นหาลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ใช้งานมักจะใช้ชื่อแบรนด์สินค้า หรือบริการต่อท้ายสินค้า/บริการที่กำลังให้ความสนใจ หรือค้นหาด้วยชื่อแบรนด์โดยตรง
  3. การค้นหาเพื่อตัดสินใจ (Commercial investigation) การค้นหาประเภทนี้เป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยการค้นหาลักษณะนี้จะเป็นไปในเชิงเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย ความคุ้มค่า
  4. การค้นหาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ (Transactional intent) เมื่อผู้ใช้งานทำการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนแล้ว การค้นหาลักษณะนี้จะเป็นการค้นหาสุดท้ายเพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือบริการที่กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าเกิดความคุ้มค่า หรือเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยลักษณะคำที่ใช้ในการค้นหาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ซื้อXXX, โปรโมชั่นXXX, ส่วนลด หรือคูปองส่วนลด เป็นต้น

เทคนิคค้นหา search intent keywords

เทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการค้นหาสินค้า/บริการ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการนำคำค้นหา (Keyword) ที่ได้มาทดลองค้นหาใน Search Engine หรือ Social media ที่จะทำคอนเทนต์เพื่อดูลักษณะของการแสดงผลของ Search Engine หรือ Social media และนำมาปรับใช้กับคอนเทนต์ของตัวเอง

ตัวอย่าง: ใช้คำ “search intent keywords” ค้นหาใน Google จะพบว่าลักษณะคอนเทนต์ที่ Google แสดงผลออกมาจะเป็นเชิงให้ความรู้มากกว่าการขายสินค้าหรือบริการ โดยมีทั้งแบบบทความและแบบคลิปวิดีโอ แต่หากเปลี่ยนคำค้นหาเป็น “ผ้าขัดตัว” ใน Google จะพบกับคอนเทนต์ขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ e-Commerce เป็นต้น

จากนั้นนำลักษณะคอนเทนต์ที่ Search Engine หรือ Social media แสดงผลมาใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองแต่ที่สำคัญ คือ ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่สุด

สรุป การปรับคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายด้วย search intent keywords คือ การนำ Keyword ที่ต้องการทำคอนเทนต์ไปค้นหาใน Search Engine หรือ Social media และดูลักษณะ รูปแบบคอนเทนต์ในหน้าแรก จากนั้นนำมาใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองและทำคอนเทนต์ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนมากที่สุดนั้นเอง